Šta se dogodi kada se dete prevozi u krilu

Ovaj spot je deo kampanje Ministarstva saobraćaja Češke, odlično prikazuje da naše ruke nisu dovoljno snažne da zadrže dete u sudaru, jer su sile sudara mnogo jače.