Objašnjenje pojmova isofix, top tether, podni pretinci

Za one koje buni isofix i sidrište – isofix kuke (ukoliko ih automobil poseduje)se nalaze u pregibu između sedalnog dela i naslona. Ako ih ne vidite, gurnite ruku u pregib i probajte da ih napipate. Na nekim automobilima mora da se skine deo koji stoji preko njih (kao na slici), na nekima se otkopča rajsferšlus, negde se čak mora zaseći deo sedišta da se dođe do njih, a negde su zavučene u pregib i ne vide se. 

Sidrišne kuke (top tether points) mogu da se nalaze na nekom od ovih mesta u automobilu (slika 2). Na nekim automobilima postoji oznaka kao na slici 3, a na nekim ne, pa morate da pogledate u uputstvu automobila da li ih imate i gde se nalaze, jer se može desiti da od kuke za prtljag pomislite da je sidrišna kuka, a ona nije ojačana tako da izdrži sile sudara. 

Čemu služi sidrište? Kada se sedište vezuje pojasom automobila, ono ima tri tačke vezivanja, ali kada se vezuje isofixom tada ima dve tačke i potrebna je treća, antirotacijska tačka, da sedište ne bi poletelo napred u sudaru. Ta treća tačka može biti pojas, sidrište ili potporna noga (slika 4). Ako želite sedište sa potpornom nogom, obavezno proverite da li vaš automobil ima podne pretince, jer se može desiti da potporna noga tada ne može da se koristi (uvek pročitajte uputstvo za automobil i auto-sedište!). Dakle, da bi potporna noga mogla da se postavi, važno je da auto NEMA podne pretince (u nekim slučajevima može, ali je prilično komplikovano i iziskuje pisanje upita proizvođaču auta i sedišta, pa je lakše ne upuštati se u to).

Slika 1: isofix kuke

Slika 2: Mesta na kojima može da se nalazi top tether

Slika 3: Oznaka top tethera (na novijim automobilima

Slika 4: Sedište koje se montira isofixom i potpornom nogom

Slika 5: Podni pretinac (ovako ne sme, noga mora da bude na čvrstoj podlozi, što poklopac pretinca nije)